top of page

Privacy en cookies

(zonder chocolade)

Privacy als mensenrecht. Bij MiMoKi doen we er alles aan om uw gegevens te beschermen en uw privacy te eerbiedigen.

Het doel van ons Privacy- en Cookiebeleid is tweeledig:


1. Uitleggen op welke manier we gebruikmaken van de gegevens die u met ons deelt om u een geweldige ervaring te kunnen bieden en onszelf te blijven verbeteren;


2. Ervoor zorgen dat u begrijpt welke informatie we met uw toestemming verzamelen, wat we er wel en niet mee doen, en wat uw rechten zijn.

In grote lijnen verzamelen we twee categorieën gegevens:


1. Informatie die u nodig om toegang te krijgen tot het forum, bestellingen te plaatsen in de webshop en (gratis) materiaal te downloaden


2. Informatie die we kunnen gebruiken om betere aanbiedingen te doen, betere producten te ontwikkelen en betere service te bieden. En bovenal om uw ervaring met MiMoKi nog beter te maken. We verzamelen deze informatie alleen met uw toestemming.


Dit beleid geldt voor alle gegevens die MiMoKi verzamelt via de website, de nieuwsbrief en op andere manieren. 

Welk soort persoonsgegevens verzamelen we en waarom doen we dit?

1. Uw naam, e-mailadres, eventueel adresgegevens
Als u bij MiMoKi gebruik wilt maken van het forum, dan verzamelen we uw naam en e-mailadres. Dit is nodig voor een fijne afstemming tussen MiMoKi, jou en andere leden alsook voor een persoonlijke benadering. U kan helemaal zelf uw eigen voorkeuren instellen met betrekking tot welke informatie u verschaft/meedeelt in het forum alsook de meldingen die u in uw postvak wilt ontvangen. Als u bij MiMoKi een bestand wilt downloaden, verzamelen we uw naam en e-mailadres. Dit is nodig om het bestand naar jouw e-mailadres te versturen. Als u bij MiMoKi een bestelling plaatst, dan verzamelen we hier bovenop nog jouw adresgegevens. Dit is nodig voor een correcte levering van jouw producten bij jouw thuis. Aan kindertrainers vragen we overigens informatie om de diensten zo goed mogelijk kenbaar te maken en om de nodige facturatie op te stellen.  

2. Informatie die we verzamelen wanneer u gebruikmaakt van onze website:

  • Wanneer u uw account of onze website bezoekt, onze app gebruikt of onze nieuwsbrief ontvangt, registreren we uw IP-adres, de geolocatie op basis van uw IP-adres, het browsertype, de apparaatgegevens, de verwijzende website, het gebruik en de interactiegebeurtenissen (bijv. paginaweergaven, favorieten enz.) en het surfgedrag.

  • We kunnen een automatische melding ontvangen wanneer u een nieuwsbrief opent of op een koppeling in onze nieuwsbrief klikt.
     

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

U informeren over onze nieuwigheden (onze nieuwsbrief)


MiMoKi kan u nieuwsbrieven sturen wanneer u contact hebt genomen via onze website of wanneer u een product hebt gedownload of wanneer u zich expliciet heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief. Nieuwsbrieven kunnen bestaan uit: bedrijfsnieuws, enquêtes, updates of informatie over of aanbiedingen van producten of diensten van MiMoKi en/of aan haar gelieerde partners. Als u zich hebt aangemeld, kunnen deze e-mails worden gepersonaliseerd op basis van uw persoonlijke gegevens, in het verleden gedane aankopen en/of surfgedrag. Wanneer u zich op enig moment wilt afmelden voor het ontvangen van toekomstige nieuwsbrieven, dan kunt u dit doen door in de nieuwsbrief op "Unsubscribe" te klikken. U kunt zich ook afmelden door een e-mail te sturen naar pieps@mimoki.be. We zullen u dan handmatig afmelden.

Wie heeft er toegang tot uw gegevens?

 

MiMoKi zal uw gegevens nooit voor marketingdoeleinden verkopen of verhuren aan of delen met derden. Jouw gegevens behoren louter toe aan MiMoKi. 

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

 

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als dit nodig is voor de in dit privacybeleid beschreven doeleinden, of voor zover dit noodzakelijk is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen en om (commerciële) geschillen te beslechten.

Veiligheid

 

MiMoKi zal alle passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. We kunnen niet instaan voor de veiligheid van informatie die ons via het internet wordt toegezonden. 

Ken uw rechten!

 

In het geval we uw persoonsgegevens feitelijk verwerken, blijft u de eigenaar van uw gegevens. Daarom hebt u het recht op: 

1. Toegang en informatie
U kunt informatie opvragen over gegevens van u die we opslaan en gebruiken. We zijn graag bereid uw eventuele vragen te beantwoorden.

 

2. Wissen
U kunt ons verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen, tenzij we wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens op te slaan (bijv. om fiscale redenen).

3. Rectificeren
U kunt ook verzoeken om rectificatie of aanvulling van uw persoonsgegevens als u van mening bent dat de persoonsgegevens die we verwerken, onjuist of onvolledig zijn. 

4. Beperken
U kunt ons verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken wanneer: a) de juistheid van de persoonsgegevens door u wordt betwist; of b) de verwerking onrechtmatig is, maar u bezwaar maakt tegen het wissen van de persoonsgegevens (omdat u mogelijk in een later stadium toegang wilt hebben tot de persoonsgegevens) en u ons verzoekt om in plaats hiervan het gebruik te beperken; c) we uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor de vooraf bepaalde doelen, maar u de gegevens mogelijk nodig hebt in het kader van juridische procedures; (d) u op basis van uw rechtmatige belang bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door MiMoKi. Tijdens de looptijd van uw ‘bezwaar’ en onze beoordeling ervan zullen we uw persoonsgegevens niet verder verwerken. 

5. Bezwaar
Als we uw persoonsgegevens verwerken in het kader van de rechtmatige belangen van MiMoKi, kunt u bezwaar maken tegen verdere verwerking op deze juridische grond. MiMoKi zal kennisnemen van uw bezwaar en bepalen of onze rechtmatige belangen opwegen tegen uw persoonlijke belangen, rechten en vrijheden. In het geval we uw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden verwerken op basis van uw rechtmatige belangen, kunt u hier te allen tijde bezwaar tegen maken via de afmeldingskoppeling in elke nieuwsbrief die u van ons ontvangt. We zullen u dan zo snel mogelijk afmelden. 

6. Gegevensportabiliteit
In het geval we uw persoonsgegevens digitaal verwerken, hebt u het recht te verzoeken om doorgifte van uw persoonsgegevens. We zullen u een machinaal leesbaar bestand verstrekken van uw persoonsgegevens die we hebben verwerkt. 

7. Toestemming intrekken
U hebt altijd de mogelijkheid om uw toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming is niet van invloed op de wettigheid van de verwerking voordat u de toestemming introk. 

Wanneer u gebruik wilt maken van de voornoemde rechten en/of andere vragen, opmerkingen en/of klachten hebt, horen wij uw verzoek tegemoet.

U neemt voor alle bovenstaande contact met pieps@mimoki.be

Cookies en vergelijkbare technieken

 

Aanvullend hierop kunnen wij cookies of vergelijkbare technieken gebruiken wanneer Gebruikers onze website gebruiken. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op uw apparaat worden geplaatst wanneer u de website bezoekt. Let op: wanneer u het gebruik van cookies niet accepteert, hebt u geen toegang tot de website.

1. Functionele cookies
Deze cookies kunnen de naam van uw browser opslaan, alsook het type computer en technische informatie over de wijze waarop u met onze Sites bent verbonden, zoals het besturingssysteem en gebruikte internetprovider alsmede andere vergelijkbare informatie. Deze informatie wordt gebruikt om de navigatie en het gebruik van de website technisch te faciliteren. Daarnaast kunnen technische cookies worden gebruikt om persoonlijke instellingen op te slaan zoals taal, of om op verzoek uw bestelinformatie te onthouden voor volgende bezoeken.

2. Analytische cookies
Onze website gebruikt analytische cookies die worden geplaatst door Google Analytics/ WIX Analytics voor het meten van het aantal bezoeken alsook de onderdelen van de website die het meest populair zijn onder gebruikers. Deze informatie wordt gebruikt om geaggregeerde en statistische informatie te verstrekken over het gebruik van onze website en wordt ook gebruikt om de inhoud van onze website te verbeteren om zo de gebruikerservaring te verrijken. Verder gebruikt onze website analytische cookies om te meten hoe u onze website hebt gevonden, om zo de effectiviteit te kunnen meten van e-mailcampagnes of advertenties. 

Google kan deze gegevens echter combineren met generieke gegevens die zij bezit over een Gebruiker en die is verkregen via haar andere diensten. Aangezien MiMoKi geen controle heeft over deze diensten, verwijzen wij u graag naar de informatie van Google over haar diensten. 

Daarnaast heeft MiMoKi met Google/WIX een bewerkersovereenkomst gesloten. In deze overeenkomst staan afspraken tussen MiMoKi (als verantwoordelijke voor de persoonsgegevens) en Google/WIX (als bewerkers van persoonsgegevens). In deze afspraken staat voor welke doeleinden de verworven persoonsgegevens gebruikt mogen worden, welke beveiligingsmaatregelen er genomen moeten worden en welke vormen van toezicht MiMoKi hierop mag uitoefenen als verantwoordelijke. 

3. Advertentie cookies via Facebook 
Verder gebruikt onze website cookies om een gepersonaliseerde newsfeed en advertenties te tonen op basis van uw website-navigatiegedrag en aankoopgedrag in het verleden wanneer u Facebook bezoekt of andere sites van derden. Indien u niet akkoord bent gegaan met dit Privacy – en Cookiebeleid, is het mogelijk dat er nog advertenties van MiMoKi verschijnen op andere sites en in uw social media newsfeeds, maar deze zullen niet worden gepersonaliseerd door onze dienstverleners of door ons. Het Privacy- en Cookiebeleid van MiMoKi geldt niet voor het gebruik van dergelijke websites en we raden u aan om het van toepassing zijnde Privacy- en Cookiebeleid van zulke websites te raadplegen in het geval u aanvullende informatie nodig hebt. 

4. Social media cookies
U mag onderdelen van onze website delen op social media, zoals Facebook, Pinterest, Instagram, Youtube en LinkedIn. Deze social media gebruiken cookies om u in staat te stellen om dit te doen. Het Privacy- en Cookiebeleid van MiMoKi geldt niet voor het gebruik van dergelijke websites. Wij verwijzen u graag naar het Privacy - en Cookiebeleid van het betreffende social media platform voor informatie over hun gebruik van deze cookies (Facebook/LinkedIn). 

Cookies verwijderen

 

Cookies slaan uw gegevens zoals uw e-mailadres of telefoonnummer niet op, maar verwerken doorgaans uw IP-adres. Als u niet wilt dat er cookies worden opgeslagen op uw computer of wanneer u cookies die reeds zijn opgeslagen wilt verwijderen, dan kunt u dit regelen via het instellingenscherm in uw browserinstellingen. De aanpassing van deze instellingen verschilt per browser. Op de website all about cookies ('alles over cookies') wordt duidelijk uitgelegd hoe u dit kunt regelen. Let op: nadat de opgeslagen cookies zijn verwijderd, hebt u geen toegang meer tot de website zonder nog eenmaal de cookies te accepteren.

Aanpassingen van dit Privacy- en Cookiebeleid

 

MiMoKi kan dit Privacy- en Cookiebeleid te allen tijde naar eigen oordeel wijzigen. Wanneer we dit doen, zullen we de laatste bijwerkdatum onder aan deze pagina actualiseren. We raden u aan regelmatig op deze pagina na te gaan of er veranderingen zijn, zodat u op de hoogte blijft van de wijze waarop we bijdragen aan bescherming van de persoonsgegevens die we verzamelen.

Contact

 

Als u vragen hebt over dit Privacy- en cookiebeleid of de praktijken die worden gehanteerd op onze website, neemt u dan contact met ons op via:

MiMoKi 
Klauwaartslaan 16

1050 Brussel

Telefoonnummer: 0495 31 68 73
E-mail: pieps@mimoki.be

U kunt ook altijd een klacht over MiMoKi indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Dit document is voor het laatst bijgewerkt in mei 2018.

bottom of page