top of page

Privacy en cookies

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten die worden aangeboden door Lydia Castiglione en beschrijft hoe er wordt omgegaan met persoonlijke gegevens van cliënten.

Verzamelde persoonlijke gegevens

Wij verzamelen persoonlijke gegevens van cliënten met als doel het verlenen van onze diensten op het gebied van training en individuele begeleiding. De verzamelde persoonlijke gegevens kunnen onder andere de volgende informatie bevatten:

  • Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres

  • Medische geschiedenis en andere relevante achtergrondinformatie

  • Informatie die tijdens sessies wordt besproken

Gebruik van persoonlijke gegevens

Wij gebruiken persoonlijke gegevens van cliënten voor de volgende doeleinden:

  • Het verlenen van onze diensten en het behandelen van cliënten

  • Het bijhouden van cliëntendossiers en het bewaren van relevante informatie

  • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen en regelgeving

  • Het verbeteren van onze diensten en het analyseren van cliëntentrends

Delen van persoonlijke gegevens

Wij delen persoonlijke gegevens van cliënten alleen met derden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en met de uitdrukkelijke toestemming van de cliënt, tenzij wettelijk verplicht.

Beveiliging van persoonlijke gegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om persoonlijke gegevens van cliënten te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies of diefstal. We bewaren persoonlijke gegevens alleen voor de periode die nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor ze zijn verzameld, tenzij we wettelijk verplicht zijn om ze langer te bewaren.

Rechten van cliënten

Cliënten hebben het recht om toegang te krijgen tot hun persoonlijke gegevens, deze te corrigeren, bij te werken of te laten verwijderen. Ze kunnen ook bezwaar maken tegen het gebruik van hun persoonlijke gegevens voor bepaalde doeleinden. Voor het uitoefenen van deze rechten of voor vragen of klachten over ons privacybeleid, kunnen cliënten contact met ons opnemen via de contactgegevens van de psycholoog.

Wijzigingen in de privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. We raden cliënten aan om regelmatig onze privacyverklaring te controleren om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

En wat met persoonsgegevens op deze website?

Welk soort persoonsgegevens verzamelen we en waarom doen we dit?

1. Uw naam, e-mailadres, eventueel adresgegevens
Als u een bestand wilt downloaden, verzamelen we uw naam en e-mailadres. Dit is nodig om het bestand naar jouw e-mailadres te versturen. 

2. Informatie die we verzamelen wanneer u gebruikmaakt van onze website:

  • Wanneer u uw account of onze website bezoekt, onze app gebruikt of onze nieuwsbrief ontvangt, registreren we uw IP-adres, de geolocatie op basis van uw IP-adres, het browsertype, de apparaatgegevens, de verwijzende website, het gebruik en de interactiegebeurtenissen (bijv. paginaweergaven, favorieten enz.) en het surfgedrag.

  • We kunnen een automatische melding ontvangen wanneer u een nieuwsbrief opent of op een koppeling in onze nieuwsbrief klikt.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

U informeren over onze nieuwigheden (onze nieuwsbrief)


Mimoki kan u nieuwsbrieven sturen wanneer u contact hebt genomen via onze website of wanneer u een product hebt gedownload of wanneer u zich expliciet heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief. Nieuwsbrieven kunnen bestaan uit: nieuws, enquêtes, updates of informatie over of aanbiedingen van producten of diensten en/of aan haar gelieerde partners. Als u zich hebt aangemeld, kunnen deze e-mails worden gepersonaliseerd op basis van uw persoonlijke gegevens, in het verleden gedane aankopen en/of surfgedrag. Wanneer u zich op enig moment wilt afmelden voor het ontvangen van toekomstige nieuwsbrieven, dan kunt u dit doen door in de nieuwsbrief op "Unsubscribe" te klikken. U kunt zich ook afmelden door een e-mail te sturen naar lydia.castiglione@psycholoog.be. We zullen u dan handmatig afmelden.

Ken uw rechten!

 

In het geval we uw persoonsgegevens feitelijk verwerken, blijft u de eigenaar van uw gegevens. Daarom hebt u het recht op: 

1. Toegang en informatie
U kunt informatie opvragen over gegevens van u die we opslaan en gebruiken. We zijn graag bereid uw eventuele vragen te beantwoorden.

 

2. Wissen
U kunt ons verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen, tenzij we wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens op te slaan (bijv. om fiscale redenen).

3. Rectificeren
U kunt ook verzoeken om rectificatie of aanvulling van uw persoonsgegevens als u van mening bent dat de persoonsgegevens die we verwerken, onjuist of onvolledig zijn. 

4. Beperken
U kunt ons verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken wanneer: a) de juistheid van de persoonsgegevens door u wordt betwist; of b) de verwerking onrechtmatig is, maar u bezwaar maakt tegen het wissen van de persoonsgegevens (omdat u mogelijk in een later stadium toegang wilt hebben tot de persoonsgegevens) en u ons verzoekt om in plaats hiervan het gebruik te beperken; c) we uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor de vooraf bepaalde doelen, maar u de gegevens mogelijk nodig hebt in het kader van juridische procedures; (d) u op basis van uw rechtmatige belang bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door MiMoKi. Tijdens de looptijd van uw ‘bezwaar’ en onze beoordeling ervan zullen we uw persoonsgegevens niet verder verwerken. 

5. Bezwaar
Als we uw persoonsgegevens verwerken in het kader van de rechtmatige belangen van MiMoKi, kunt u bezwaar maken tegen verdere verwerking op deze juridische grond. MiMoKi zal kennisnemen van uw bezwaar en bepalen of onze rechtmatige belangen opwegen tegen uw persoonlijke belangen, rechten en vrijheden. In het geval we uw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden verwerken op basis van uw rechtmatige belangen, kunt u hier te allen tijde bezwaar tegen maken via de afmeldingskoppeling in elke nieuwsbrief die u van ons ontvangt. We zullen u dan zo snel mogelijk afmelden. 

6. Gegevensportabiliteit
In het geval we uw persoonsgegevens digitaal verwerken, hebt u het recht te verzoeken om doorgifte van uw persoonsgegevens. We zullen u een machinaal leesbaar bestand verstrekken van uw persoonsgegevens die we hebben verwerkt. 

7. Toestemming intrekken
U hebt altijd de mogelijkheid om uw toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming is niet van invloed op de wettigheid van de verwerking voordat u de toestemming introk. 

Wanneer u gebruik wilt maken van de voornoemde rechten en/of andere vragen, opmerkingen en/of klachten hebt, horen wij uw verzoek tegemoet.

U neemt voor alle bovenstaande contact met lydia.castiglione@psycholoog.be

Cookies en vergelijkbare technieken

 

Aanvullend hierop kunnen wij cookies of vergelijkbare technieken gebruiken wanneer Gebruikers onze website gebruiken. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op uw apparaat worden geplaatst wanneer u de website bezoekt. Let op: wanneer u het gebruik van cookies niet accepteert, hebt u geen toegang tot de website.

1. Functionele cookies
Deze cookies kunnen de naam van uw browser opslaan, alsook het type computer en technische informatie over de wijze waarop u met onze Sites bent verbonden, zoals het besturingssysteem en gebruikte internetprovider alsmede andere vergelijkbare informatie. Deze informatie wordt gebruikt om de navigatie en het gebruik van de website technisch te faciliteren. Daarnaast kunnen technische cookies worden gebruikt om persoonlijke instellingen op te slaan zoals taal, of om op verzoek uw bestelinformatie te onthouden voor volgende bezoeken.

2. Analytische cookies
Onze website gebruikt analytische cookies die worden geplaatst door Google Analytics/ WIX Analytics voor het meten van het aantal bezoeken alsook de onderdelen van de website die het meest populair zijn onder gebruikers. Deze informatie wordt gebruikt om geaggregeerde en statistische informatie te verstrekken over het gebruik van onze website en wordt ook gebruikt om de inhoud van onze website te verbeteren om zo de gebruikerservaring te verrijken. Verder gebruikt onze website analytische cookies om te meten hoe u onze website hebt gevonden, om zo de effectiviteit te kunnen meten van e-mailcampagnes of advertenties. 

Google kan deze gegevens echter combineren met generieke gegevens die zij bezit over een Gebruiker en die is verkregen via haar andere diensten. Aangezien Mimoki geen controle heeft over deze diensten, verwijzen wij u graag naar de informatie van Google over haar diensten. 

3. Social media cookies
U mag onderdelen van onze website delen op social media, zoals Facebook, Pinterest, Instagram, Youtube en LinkedIn. Deze social media gebruiken cookies om u in staat te stellen om dit te doen. Het Privacy- en Cookiebeleid van deze website geldt niet voor het gebruik van dergelijke websites. Wij verwijzen u graag naar het Privacy - en Cookiebeleid van het betreffende social media platform voor informatie over hun gebruik van deze cookies (Facebook/LinkedIn). 

4. Affilate links

Onze website maakt gebruik van affiliate links, wat betekent dat wij mogelijk een commissie verdienen als je via deze links aankopen doet. Deze links worden zorgvuldig geselecteerd op relevantie en kwaliteit. Wij willen volledige transparantie bieden en benadrukken dat het gebruik van deze links geen invloed heeft op de prijs die je betaalt voor de producten of diensten.

Wij nemen de privacy van onze bezoekers serieus en willen je informeren dat het klikken op een affiliate link een tracking cookie kan activeren. Deze cookies worden gebruikt om de herkomst van een aankoop te traceren en stellen ons in staat om correcte commissies te ontvangen. Het verzamelen van deze gegevens gebeurt in overeenstemming met ons privacybeleid.

Cookies verwijderen

 

Cookies slaan uw gegevens zoals uw e-mailadres of telefoonnummer niet op, maar verwerken doorgaans uw IP-adres. Als u niet wilt dat er cookies worden opgeslagen op uw computer of wanneer u cookies die reeds zijn opgeslagen wilt verwijderen, dan kunt u dit regelen via het instellingenscherm in uw browserinstellingen. De aanpassing van deze instellingen verschilt per browser. Op de website all about cookies ('alles over cookies') wordt duidelijk uitgelegd hoe u dit kunt regelen. Let op: nadat de opgeslagen cookies zijn verwijderd, hebt u geen toegang meer tot de website zonder nog eenmaal de cookies te accepteren.

Contact

 

Als u vragen hebt over dit Privacy- en cookiebeleid of de praktijken die worden gehanteerd op onze website, neemt u dan contact met ons op via:

Lydia Castiglione 

Telefoonnummer: 0456 41 86 92
E-mail: lydia.castiglione@psycholoog.be

U kunt ook altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Versie februari 2024

bottom of page