Voor ouders

De basishouding van mindfulness is heel eenvoudig: het is leven in het moment, opmerken wat er is en daar zonder oordeel met een milde aandacht naar kijken.  Klinkt moeilijk? Dat is het eigenlijk niet.

Als ouder ligt de sleutel vaak gewoon in het samen met je kind kijken, ontdekken en doen. Uit onderzoek blijkt dat de aanwezigheid van een ouder vaak cruciaal is om een kind iets nieuws aan te leren. Doe daarom wat vaker gewoon mee met je kind en ga op zoek naar je eigen innerlijke kinderhart dat je kan vullen met eenzelfde nieuwsgierige aandacht. Een eenvoudige techniek is om regelmatig aan je kind te vragen wat het ziet, hoort of voelt. Kom spreken over je ervaringen in onze blog of koop een printblaadje in onze webshop. Daarmee kan je samen kleine, mindful momenten inlassen in je drukke dag.  

Wil je graag nog een stapje verder gaan?

Kom dan eens een webinar of training mindful opvoeden volgen. 

Project Leader ID

Met steun van de Vlaamse gemeenschapscommissie

Migratie wordt beschouwd als een risicofactor voor de ontwikkeling van psychische symptomen en het ervaren van sociale uitsluiting. De combinatie van oefeningen uit aandachtstraining, het leren kennen van je eigen sterktes en valkuilen en de verschillende rollen die je invult (als individu, als lid van een groep en als lid van de ruimere samenleving) kan de beoogde doelgroep steunen in het leren omgaan met de spanning van de migratie-ervaring en de integratie in een nieuwe omgeving. 

 

In samenwerking met Alma Brasil vzw bieden we een training ‘Persoonlijk leiderschap’, afgestemd op de noden en behoeften van de doelgroep van volwassen anderstalige nieuwkomers in Brussel. Het project wil de toegankelijkheid van trainingen verhogen, op die manier mensen stimuleren om de opbouw van een nieuw leven in een nieuwe omgeving in eigen handen te nemen en te leren omgaan met stressvolle situaties die eigen zijn aan een context van migratie en integratie. 

 

Meer specifiek proberen we ons te richten naar anderstalige ouders met schoolgaande kinderen (basis- en secundair onderwijs). We willen deze ouders doorheen dit traject versterken in het opbouwen van een nieuw leven voor henzelf en hun gezinsleden, we willen deze ouders versterken in het opnemen van hun ouderrol ten aanzien van de kinderen en in communicatie met de leerkrachten en directie van de school van hun kinderen.