top of page

Afstemming in een meerstemmige wereld

Gedeelde menselijkheid is wat ons bindt. Dus ook dat wat we delen met mensen uit andere culturen. Als je jezelf echt ontmoet, dan ontmoet je automatisch ook een ander. Dit is geen overtuiging of geloof, dit is nu eenmaal een diepe wijsheid. Daarom dat Mimoki ook erg achter ontmoeting en dialoog staat tussen mensen met een andere achtergrond.


Migratie wordt beschouwd als een risicofactor voor de ontwikkeling van psychische symptomen en het ervaren van sociale uitsluiting. De combinatie van oefeningen uit aandachtstraining, het leren kennen van je eigen sterktes en valkuilen en de verschillende rollen die je invult (als individu, als lid van een groep en als lid van de ruimere samenleving) kan ouders steunen in het leren omgaan met de spanning van een migratie-ervaring en de integratie in een nieuwe omgeving.


We werken dan ook heel graag samen met Alma Brazil vzw in een project dat gericht is op het aanbieden van een training ‘Persoonlijk leiderschap’, afgestemd op de noden en behoeften van de doelgroep van volwassen anderstalige nieuwkomers in Brussel. Het project wil de toegankelijkheid van trainingen verhogen, op die manier mensen stimuleren om de opbouw van een nieuw leven in een nieuwe omgeving in eigen handen te nemen en te leren omgaan met stressvolle situaties die eigen zijn aan een context van migratie en integratie.


Meer specifiek proberen we ons in dit project te richten naar anderstalige ouders met schoolgaande kinderen (basis- en secundair onderwijs). We willen deze ouders doorheen dit traject versterken in het opbouwen van een nieuw leven voor henzelf en hun gezinsleden, we willen deze ouders versterken in het opnemen van hun ouderrol ten aanzien van de kinderen en in communicatie met de leerkrachten en directie van de school van hun kinderen.


De training ‘Persoonlijk leiderschap’ vertrekt van de 8-weekse cursus Mindfulness en verruimt deze cursus met elementen van Deep Democracy en Leadership Embodiment.

Mindfulness, als wetenschappelijk onderbouwde aandachtstraining, verhoogt het zelfvertrouwen, draagt bij tot de communicatie en betrokkenheid van de deelnemers met hun omgeving en leert de deelnemers omgaan met dagelijkse stresssituaties.


In de context van onderwijs wordt er vaak gesproken over een Mattheüs-effect. Het gaat hierbij om hoogopgeleiden die vaker deelnemen aan opleiding en vorming dan laagopgeleiden. Op die manier wordt de opleidingskloof door het voorzien van een aanbod aan opleiding en vorming eerder vergroot dan verkleind. Dit project wil het ontstaan van een Mattheüs-effect op vlak van integratie en participatie verhinderen, en zo bijdragen tot de toegankelijkheid van persoonlijke ontwikkeling en stressbeheersing voor alle doelgroepen binnen een samenleving.


We kijken er alvast erg naar uit!


Wil je als professional met deze inzichten zelf aan de slag? Kom dan eens hier piepen.


Liefs,

Lydia
Comments


bottom of page