top of page

Zelfcompassie boven zelfwaardering

Zelfcompassie is een nieuw belangrijk begrip binnen de psychologie en ook in de seculiere Mindfulness trainingen krijgt het steeds meer waarde. Nu ik me verdiep in de ontwikkelingsfasen van kinderen en hoe kinderen dus hun mindfulness potentieel kunnen cultiveren, zie ik zelfcompassie in een meer helder daglicht. Zelfcompassie heeft volgens Kristin Neff 3 belangrijke componenten: begrip voor jezelf als je het moeilijk hebt, acceptatie dat lijden hoort bij ons menselijk bestaan en mindfulness van je emoties.


Zowel zelfcompassie als zelfwaardering delen dezelfde voordelen: minder zorgelijkheid, depressie, meer geluk, optimisme en positieve emoties. Echter zelfcompassie helpt ons wanneer zelfwaardering ons even in de steek laat - op dat moment dat we denken dat we tekortschieten of het gevoel hebben dat we falen, wanneer ons ego dus een deuk krijgt. Waar zelfwaardering ons vervreemd van anderen, heeft zelfcompassie ook de kracht om ons te verbinden met elkaar. Altruïsme krijgt zo meer kans.


Willen we zelfcompassie bij kinderen verhogen, dan kunnen we eens oefenen om de zelfcompassie-mantra van Kristin Neff naar kinderen te vertalen:

  1. Erken dit moeilijke moment van je kind

  2. Draag het gevoel als mens mee, we hoeven het niet groter of kleiner te maken, het hoort er nu eenmaal bij

  3. Vraag aan je kind hoe het aardig kan zijn voor zichzelf

  4. Help je kind om de compassie die het nodig heeft aan zichzelf te schenken, start samen met de intentie

Alle goeds,

Lydia
bottom of page