Algemene voorwaarden

lidmaatschap kidstrainer

Bij een lidmaatschap verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Lidmaatschap kindertrainer MiMoKi

Een lidmaatschap wordt aangevraagd via het aanvraagformulier. De kindertrainer legt een certificaat voor en indien van toepassing zijn lidmaatschap bij de beroepsvereniging van Mindfulness (vzw Moment of VMBM). Respectievelijk wordt dan 50 euro dan wel 20 euro in rekening gebracht. Wij raden dan ook ten stelligste een lidmaatschap bij een beroepsvereniging aan. De kindertrainer is verantwoordelijk voor het verschaffen van juiste informatie. Het lidmaatschap geldt telkens voor één kalenderjaar (concreet van 1/01/20XX tot 31/12/20XX).

 

In dat kalenderjaar geeft het lidmaatschap recht op:

  • vermeldingen van je aanbod indien dit gaat om groeps- of individuele trainingen met een welomschreven duur, bvb. 8 weken of om workshops. De vermelding gebeurt via het plaatsen van een link op onze website. Deze link leidt naar jouw website of jouw contactgegevens.

  • vermelding op Mimoki Facebookpagina zover bekend bij Mimoki via het aanvraagformulier en via schriftelijk verzoek van de kindertrainer. De kindertrainer mag ook zijn/haar evenementen delen met Mimoki.

  • het lidmaatschap geeft recht op gratis printblaadjes voor professioneel gebruik..

  • een korting van 10% in de webshop.

 

Om toegang te krijgen tot de gesloten Facebookpagina is het nodig om lid te zijn van Facebook. Mimoki nodigt je hiervoor uit.

 

De kindertrainer kan, op verzoek, steeds vragen om zijn lidmaatschap stop te zetten in het kalenderjaar. Daartoe zal hij zich richten tot de eigenaar van deze website via de gegevens vermeld onderaan elke pagina. Hiervoor wordt een administratieve kost van 5 euro in rekening gebracht.

Een lidmaatschap sluit elk jaar automatisch en zonder kosten af op 31/01/20XX. De kindertrainer krijgt een nieuwe betalingsuitnodiging in de maand december om zijn lidmaatschap te verlengen. 

De voordelen van een lidmaatschap kan op elk jaar gewijzigd worden. Indien van toepassing, brengt de eigenaar de kindertrainer hiervan op de hoogte.

Van toepassing vanaf 18/01/2018.

Aangepast op 11/11/2018.

Disclaimer

 

Ga naar de pagina >>

Webshop - Algemene informatie

Ga naar de pagina >>