top of page
Moeder en dochter portret

Help kinderen om te groeien naar zichzelf, eerder dan naar de norm

Om mindful kinderen te begeleiden hebben we volwassenen nodig.

 

Dit heeft allemaal te maken met de wetenschap dat kinderen gedrag en houdingen van volwassenen imiteren en ontzettend veel leren door hun nauwgezette observatie en interactie. ​

 • Modeling: Kinderen leren vaak door wat ze zien. Als volwassenen mindful praktijken beoefenen, zoals bewuste ademhaling, aandachtig luisteren en het omgaan met emoties op een gezonde manier, zullen kinderen deze gedragingen opmerken en kunnen ze deze overnemen.

 • Emotieregulatie: Mindful volwassenen hebben de neiging om beter in staat te zijn om hun emoties te reguleren. Dit kan een positieve invloed hebben op de manier waarop ze reageren op stressvolle situaties en conflicten. Kinderen kunnen deze vaardigheden opmerken en leren om op een vergelijkbare manier met hun eigen emoties om te gaan.

 • Empathie: Mindfulness bevordert vaak empathie en mededogen. Als volwassenen empathie tonen jegens anderen, leren kinderen het belang van compassie en zorgzaamheid.

 • Aandacht en concentratie: Mindful volwassenen hebben vaak betere aandacht en concentratie, wat gunstig is voor hun dagelijkse activiteiten. Kinderen kunnen dit voorbeeld volgen en leren om zich beter te concentreren op hun taken en activiteiten.

 • Creëren van een veilige omgeving: Mindful volwassenen kunnen bewust een omgeving creëren die rust, aandacht en respect bevordert. Dit heeft een positieve invloed op het welzijn van kinderen en helpt hen om ook mindful te zijn in hun dagelijkse leven. 

Mindful ouderschap op maat 

Deze benadering erkent dat er geen one-size-fits-all oplossing is voor ouderschap en moedigt ouders aan om bewust te zijn van hun eigen behoeften, de behoeften van hun kinderen en de unieke context van het gezin. Het stelt ouders in staat om flexibel te zijn, zich aan te passen aan veranderende omstandigheden en bewuste keuzes te maken die in lijn zijn met hun eigen waarden en doelen.

Mogelijke thema's:

 • In contact treden met je eigen innerlijk kind

 • Momenten creëren waarop je aandachtig aanwezig kan zijn 

 • Bewust antwoorden in de interactie in plaats van impulsieve reactie

 • Luisteren met aandacht en de onderliggende behoeften onderkennen

 • Emotieregulatie

 • Zelfcompassie en zelfzorg

 • Aanmoedigen van mindfulness bij kinderen

 • Waardering en rijkdom voor het huidige moment

 • Het opbouwen van (innerlijke) veiligheid en verbindende rituelen 

 • Het creëren van een mindful thuis- en leeromgeving

En dit allemaal ondersteund door een fijne mix van wetenschap en je eigen intuïtie.

Online • Zoom

Aan huis • Regio Elsene en omliggende gemeenten voor ouders met jonge kinderen

95 euro voor een kennismakingsgesprek (inclusief dossier- en administratiekosten)

80 euro voor een begeleidingsgesprek

Hier vind je inlichtingen over de terugbetalingsvoorwaarden en bedragen per ziekenfonds.​

Retraites, Lezingen, studiedagen & inspiratiemomenten

Ik kom ook erg graag een introductie en/of verdieping geven op jouw school, organisatie of gemeenschap

Supervisie

Voor professionals die met mindfulness en kinderen bezig zijn.

Online • Zoom

90 euro voor een supervisiegesprek

 

Snuister gerust ook in het aanbod van mijn collega's >>

bottom of page