top of page

Disclaimer

Deze website is eigendom van de feitelijke vereniging Mimoki.

Communicatie verkiezen wij per e-mail op pieps@mimoki.be.

Indien u ons toch telefonisch wilt bereiken kan dit op (0032)495/31 68 73 bij voorkeur op vrijdag. 

Adres maatschappelijk zetel: Klauwaartslaan 16, 1050 Brussel

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, met inbegrip van de logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan de eigenaar van de website of rechthoudende derden. De printables zijn voor eigen gebruik en mag onder geen geding worden verveelvoudigd, bewerkt of verkocht worden zonder uitzonderlijk verzoek aan de eigenaar. Gebruik de juiste licentierechten voor persoonlijk of professioneel gebruik. 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

 

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel, juridisch of psychologisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

De inhoud van de website (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.

De eigenaar van de website levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal de eigenaar van de website de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

De eigenaar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. De eigenaar geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

De eigenaar kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. De eigenaar van de website verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites van derden en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

MiMoKi vertegenwoordigt zichzelf in de sociale media. De sociale media zijn gericht naar de +13-jarigen, dit in tegenstelling tot ook de doelgroep van deze website, met name kinderen (van de basisschool). De eigenaar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de schending van de gebruiksvoorwaarden van de sociale media.

 

MiMoKi Lidmaatschap

Een lidmaatschap is gratis (met uitzondering van kindertrainers) en wordt gemakkelijk aangevraagd via de inschrijvingspagina op de website. De gebruiker is verantwoordelijk voor het verschaffen van juiste informatie. De gebruiker vertegenwoordigt zichzelf en/of zijn/haar kind. Het lidmaatschap geeft toegang tot de functionaliteiten in de blog, tot video-materiaal en biedt mogelijkheden om gemakkelijk een bestelling te plaatsen en te volgen in de webshop. De gebruiker is zichtbaar op de ledenpagina. De gebruiker kan, kosteloos en op verzoek, steeds vragen om zijn lidmaatschap te verwijderen. Daartoe zal hij zich richten tot de eigenaar van deze website via de gegevens vermeld onderaan elke pagina.

Privacybeleid en cookies

Ga naar de pagina >>

Algemene voorwaarden

Ga naar de pagina >>

Gedragscode en veiligheidsregels forum

Ga naar de pagina >>

bottom of page