top of page

Algemene voorwaarden

 • Identificatie van de psycholoog:

 • Registratie en accreditatie:

  De psycholoog is geregistreerd en geaccrediteerd onder het erkenningsnummer 842109091 en met het visum 32552.

 • Dienstverlening en doel:

  De psycholoog biedt diensten aan op het gebied van individuele holistische begeleiding, individuele trainingen, groepstrainingen, gastspreker met als doel het welbevinden en het welzijn te verhogen.

 • Tarieven en betalingsvoorwaarden:

  95 euro voor een kennismakingsgesprek (inclusief dossier- en administratiekosten)

  80 euro voor een begeleidingsgesprek

  640 euro voor een individuele 8-weken online training mindfulness of zelfcompassie

  Betalen kan via bankoverschrijving BE40 7506 0892 7463 tav Lydia Castiglione

  En via een betaalverzoek van Payconiq

  • De tarieven voor de diensten zijn als volgt:

  • Betalingsvoorwaarden:

 • Vertrouwelijkheid en privacy:

  De psycholoog behandelt vertrouwelijke informatie met de nodige zorg en houdt zich aan de geldende privacywetgeving.

 • Afspraken en annuleringen:

  Voor het maken, wijzigen en annuleren van afspraken geldt de volgende procedure:

  Een afspraak annuleren of verplaatsen kan kosteloos tot 24 uur op voorhand.

  Indien je niet of te laat verwittigt, wordt een administratieve kost van 45 euro aangerekend.

 • Aansprakelijkheid:

  Tenzij wettelijk niet toegestaan, sluit de psycholoog aansprakelijkheid uit voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van de diensten.

 • Klachtenprocedure:

  Bij klachten kan de cliënt contact opnemen met de psychologencommissie om de klacht kenbaar te maken. De klacht zal zo spoedig mogelijk en volgens de geldende klachtenprocedure worden afgehandeld.

 • Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank:

  Op de overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing. In geval van geschillen is de bevoegde rechtbank Brussel.

 • Wijzigingen in de voorwaarden:

  De psycholoog behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden te wijzigen. Cliënten zullen op de hoogte worden gesteld van dergelijke wijzigingen via mail.

Versie februari 2024

bottom of page